Nắp hố ga gang 850×850 tải 40 tấn [Khung âm]

2,265,600

Tải báo giá nắp hố ga gang 850×850 tải 40 tấn mới nhất [Link Google Drive].

Kích thước chi tiết:

Khung: Khung âm 850×850

Nắp: Nắp tròn D650

Cao: 75

Tải trọng: 40 tấn