Nắp Cống Kiến Hưng
best sale

Nắp hố ga thông dụng

New
-18%
Nắp hố ga gang 850×850 (khung âm) tải trọng 12.5 tấn
2,799,900 2,295,000
Nắp hố ga gang 850×850 tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 850x850 tải 12.5 tấn
nắp âm 850 125kn
       Mua Hàng
2,799,900 2,295,000
New
-20%
Nắp hố ga gang 850×850 (khung âm) tải trọng 25 tấn
3,125,000 2,500,000
Nắp hố ga gang 850×850 tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga 850 250kn
nắp ga gang 850x850 tải 25 tấn
       Mua Hàng
3,125,000 2,500,000
New
-13%
Nắp hố ga gang 850×850 (khung âm) tải trọng 40 tấn
3,450,000 3,000,000
Nắp hố ga gang 850×850 tải trọng 40 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga 850 400kn 2
nắp ga gang 850x850 tải 40 tấn
       Mua Hàng
3,450,000 3,000,000
New
-14%
Nắp Hố Ga Gang 900×900 (Khung Dương) Tải 12.5 tấn
2,754,000 2,380,000

Nắp hố ga gang 900×900 (khung dương) tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
2,754,000 2,380,000
New
-16%
Nắp Hố Ga Gang 900×900 (Khung Dương) Tải 25 tấn
3,280,000 2,755,000
Nắp hố ga gang 900×900 (khung dương) tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
       Mua Hàng
3,280,000 2,755,000
New
-17%
Nắp Hố Ga Gang 900×900 (Khung Dương) Tải 40 tấn
4,200,000 3,500,000

Nắp hố ga gang 900×900 (khung dương) tải trọng 40 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
4,200,000 3,500,000
xưởng sản xuất nắp cống
Manhole Cover 800x800

Nắp hố ga 800x800

New
-10%
Nắp hố ga gang 800×800 (khung âm) tải trọng 7.5 tấn
2,160,000 1,935,000
 • Nắp hố ga gang 800×800 tải trọng 7,5 tấn
 • Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
 • Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
 • Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
 • Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp gang hố ga âm 800x800
nắp gang 800x800 tải 7.5 tấn
       Mua Hàng
2,160,000 1,935,000
New
-17%
Nắp hố ga gang 800×800 (khung âm) tải trọng 12.5 tấn
2,496,000 2,080,000
 • Nắp hố ga gang 800×800 tải trọng 12.5 tấn
 • Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
 • Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
 • Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
 • Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp gang 800 125kn
nắp gang 800x800 tải trọng 12,5 tấn
       Mua Hàng
2,496,000 2,080,000
New
-17%
Nắp hố ga gang 800×800 (khung âm) tải trọng 25 tấn
2,676,000 2,230,000
 • Nắp hố ga gang 800×800 tải trọng 25 tấn
 • Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
 • Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
 • Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
 • Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp gang hố ga 800 tải 25 tấn
nắp gang 800 tải 25 tấn
       Mua Hàng
2,676,000 2,230,000
New
-13%
Nắp hố ga gang 800×800 (khung âm) tải trọng 40 tấn
2,875,000 2,500,000
 • Nắp hố ga gang 800×800 tải trọng 40 tấn
 • Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
 • Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
 • Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
 • Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp gang 800 400kn
nắp hố ga 800 400kn
       Mua Hàng
2,875,000 2,500,000
New
-17%
Nắp Hố Ga 800×800 (Khung Dương) Tải 7.5 Tấn
2,568,000 2,140,000
Nắp hố ga gang 800×800 tải trọng 7,5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 800 75kn
nắp ga gang 800 75kn 2
       Mua Hàng
2,568,000 2,140,000
New
-13%
Nắp Hố Ga Gang 800×800 (Khung Dương) Tải 12.5 Tấn
2,600,000 2,260,000
Nắp hố ga gang 800×800 tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 800 125kn
nắp ga gang 800 125kn 2
       Mua Hàng
2,600,000 2,260,000
New
-17%
Nắp Hố Ga Gang 800×800 (Khung Dương) Tải 25 tấn
2,928,000 2,440,000
Nắp hố ga gang 800×800 (khung dương) tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 800 250kn 2
nắp ga gang 800 250kn
       Mua Hàng
2,928,000 2,440,000
New
-15%
Nắp Hố Ga Gang 800×800 (Khung Dương) Tải 40 tấn
3,320,000 2,815,000
Nắp hố ga gang 800×800 (khung dương) tải trọng 40 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 800 400kn 2
nắp ga gang 800 400kn
       Mua Hàng
3,320,000 2,815,000
Nắp hố GA Tiêu chuẩn quốc tế
manhole cover 850x850

Nắp hố ga 850x850

New
-13%
Nắp Hố Ga Gang 850×850 (Khung Dương) Tải 40 Tấn
3,933,000 3,420,000
Nắp hố ga gang 850×850 (khung dương) tải trọng 40 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 850 400kn 2
nắp ga gang 850 400kn
       Mua Hàng
3,933,000 3,420,000
New
-20%
Nắp Hố Ga Gang 850×850 (Khung Dương) Tải 25 tấn
3,487,500 2,790,000
Nắp hố ga gang 850×850 (khung dương) tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 850 250kn 2
nắp ga gang 850 250kn
       Mua Hàng
3,487,500 2,790,000
New
-18%
Nắp Hố Ga Gang 850×850 (Khung Dương) Tải 12.5 Tấn
2,799,900 2,295,000
Nắp hố ga gang 850×850 (khung dương) tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 850 125kn 2
nắp ga gang 850 125kn
       Mua Hàng
2,799,900 2,295,000
New
-18%
Nắp Hố Ga Gang 850×850 (Khung Dương) Tải 7.5 tấn
2,684,000 2,200,000
Nắp hố ga gang 850×850 (khung dương) tải trọng 7.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 850 75kn
nắp ga gang 850 75kn 2
       Mua Hàng
2,684,000 2,200,000
New
-13%
Nắp hố ga gang 850×850 (khung âm) tải trọng 40 tấn
3,450,000 3,000,000
Nắp hố ga gang 850×850 tải trọng 40 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga 850 400kn 2
nắp ga gang 850x850 tải 40 tấn
       Mua Hàng
3,450,000 3,000,000
New
-20%
Nắp hố ga gang 850×850 (khung âm) tải trọng 25 tấn
3,125,000 2,500,000
Nắp hố ga gang 850×850 tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga 850 250kn
nắp ga gang 850x850 tải 25 tấn
       Mua Hàng
3,125,000 2,500,000
New
-18%
Nắp hố ga gang 850×850 (khung âm) tải trọng 12.5 tấn
2,799,900 2,295,000
Nắp hố ga gang 850×850 tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 850x850 tải 12.5 tấn
nắp âm 850 125kn
       Mua Hàng
2,799,900 2,295,000
New
-13%
Nắp hố ga gang 850×850 (khung âm) tải trọng 7.5 tấn
2,587,500 2,250,000
 • Nắp hố ga gang 850×850 tải trọng 7,5 tấn
 • Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
 • Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
 • Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
 • Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp gang 850 75kn
nắp gang hố ga 850
       Mua Hàng
2,587,500 2,250,000
ưu đãi nắp hố ga
manhole cover 900x900

Nắp hố ga 900x900

New
-16%
Nắp Hố Ga Gang 900×900 (Khung Dương) Tải 25 tấn
3,280,000 2,755,000
Nắp hố ga gang 900×900 (khung dương) tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
       Mua Hàng
3,280,000 2,755,000
New
-17%
Nắp Hố Ga Gang 900×900 (Khung Dương) Tải 40 tấn
4,200,000 3,500,000

Nắp hố ga gang 900×900 (khung dương) tải trọng 40 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
4,200,000 3,500,000
New
-14%
Nắp Hố Ga Gang 900×900 (Khung Dương) Tải 12.5 tấn
2,754,000 2,380,000

Nắp hố ga gang 900×900 (khung dương) tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
2,754,000 2,380,000
New
-20%
Nắp Hố Ga Gang 900×900 (Khung Dương) Tải 7.5 tấn
2,868,750 2,295,000

Nắp hố ga gang 900×900 (khung dương) tải trọng 7.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
2,868,750 2,295,000
New
-9%
Nắp hố ga gang 900×900 (khung âm) tải trọng 40 tấn
3,025,000 2,750,000
Nắp hố ga gang 900×900 tải trọng 40 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp hố ga 900 40 tấn
nắp ga 900 tải 40 tấn
       Mua Hàng
3,025,000 2,750,000
New
-9%
Nắp hố ga gang 900×900 (khung âm) tải trọng 25 tấn
2,717,000 2,470,000
Nắp hố ga gang 900×900 tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp hố ga gang 900x900
nắp ga gang 900x900
       Mua Hàng
2,717,000 2,470,000
New
-17%
Nắp hố ga gang 900×900 (khung âm) tải trọng 12.5 tấn
2,754,000 2,295,000
Nắp hố ga gang 900×900 tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp hố ga 900x900
nắp ga gang 900x900
       Mua Hàng
2,754,000 2,295,000
New
-20%
Nắp hố ga gang 900×900 (khung âm) tải trọng 7.5 tấn
2,750,000 2,200,000
Nắp hố ga gang 900×900 tải trọng 7.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp hố ga 900x900
nắp ga 900 75kn
       Mua Hàng
2,750,000 2,200,000
nắp cống kiến hưng
manhole cover 1000x1000

nắp hố ga 1000x1000

New
-9%
Nắp Hố Ga Gang 1000×1000 (Khung Dương) Tải 7.5 tấn
3,938,000 3,580,000

Nắp hố ga gang 1000×1000 (khung dương) tải trọng 7.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
3,938,000 3,580,000
New
-9%
Nắp Hố Ga Gang 1000×1000 (Khung Dương) Tải 12.5 tấn
3,839,000 3,490,000

Nắp hố ga gang 1000×1000 (khung dương) tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
3,839,000 3,490,000
New
-9%
Nắp Hố Ga Gang 1000×1000 (Khung Dương) Tải 25 tấn
4,873,000 4,430,000

Nắp hố ga gang 1000×1000 (khung dương) tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
4,873,000 4,430,000
New
-9%
Nắp hố ga gang 1000×1000 (khung âm) tải trọng 40 tấn
4,708,000 4,280,000
Nắp hố ga gang 1000×1000 tải trọng 40 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 1000
nắp hố ga 1000 400kn
       Mua Hàng
4,708,000 4,280,000
New
-9%
Nắp hố ga gang 1000×1000 (khung âm) tải trọng 25 tấn
4,015,000 3,650,000
Nắp hố ga gang 1000×1000 tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 1000 250kn
nắp hố ga 1000 250kn
       Mua Hàng
4,015,000 3,650,000
New
-9%
Nắp hố ga gang 1000×1000 (khung âm) tải trọng 12.5 tấn
3,322,000 3,020,000
Nắp hố ga gang 1000×1000 tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp hố ga 1000x1000 125kn
nắp gang 1000 125kn
       Mua Hàng
3,322,000 3,020,000
New
-9%
Nắp hố ga gang 1000×1000 (khung âm) tải trọng 7.5 tấn
3,795,000 3,450,000
Nắp hố ga gang 1000×1000 tải trọng 7.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 1000
nắp ga gang 1000
       Mua Hàng
3,795,000 3,450,000
Garbage barrier

Song chắn rác Gang Cầu

New
-17%
Song Chắn Rác Gang 960×530 Tải 12.5 Tấn
1,800,000 1,500,000

Song chắn rác gang 960×530 tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
1,800,000 1,500,000
New
-17%
Song Chắn Rác Gang 960×530 Tải 25 Tấn
2,016,000 1,680,000

Song chắn rác gang 960×530 tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
2,016,000 1,680,000
New
-17%
Song Chắn Rác Gang 960×530 Tải 40 Tấn
2,388,000 1,990,000

Song chắn rác gang 960×530 tải trọng 40 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
2,388,000 1,990,000
New
-17%
Song Chắn Rác Gang 1000×300 Tải 12.5 Tấn
810,000 675,000

Song chắn rác gang 1000×300 tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
810,000 675,000
New
-17%
Song Chắn Rác Gang 1000×300 Tải 25 Tấn
954,000 795,000

Song chắn rác gang 1000×400 tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
954,000 795,000
New
-13%
Song Chắn Rác Gang 1000×400 Tải 12.5 Tấn
1,127,000 980,000

Song chắn rác gang 1000×400 tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
1,127,000 980,000
New
-13%
Song Chắn Rác Gang 1000×400 Tải 25 Tấn
1,400,000 1,220,000

Song chắn rác gang 1000×400 tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
1,400,000 1,220,000
New
-13%
Song Chắn Rác Gang 1000×500 Tải 12.5 Tấn
1,495,000 1,300,000

Song chắn rác gang 1000×500 tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
1,495,000 1,300,000
xưởng sản xuất nắp cống
Garbage barrier

Song chắn rác Composite

New
-17%
Song Chắn Rác Composite 960×530 Tải 12.5 Tấn
1,800,000 1,500,000

Song chắn rác composite 960×530 tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
1,800,000 1,500,000
New
-13%
Song Chắn Rác Composite 960×530 Tải 25 Tấn
1,900,000 1,650,000

Song chắn rác composite 960×530 tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
1,900,000 1,650,000