Nắp hố ga gang 1000×1000 tải 12.5 tấn [Khung âm]

2,832,000

Tải báo giá nắp hố ga gang 1000×1000 tải 12.5 tấn mới nhất [Link Google Drive].

Kích thước chi tiết:

Khung: Khung âm 1000×1000

Nắp: Nắp tròn D800

Cao: 75

Tải trọng: 12.5 tấn