Nắp hố ga gang 800×800 tải 12.5 tấn [Khung âm]

2,019,000

Tải báo giá nắp hố ga gang 800×800 tải 12.5 tấn mới nhất [Link Google Drive]

Kích thước chi tiết:

Khung: Khung âm 800×800

Nắp: Nắp tròn D600

Cao: 75

Tải trọng: 12.5 tấn