Nắp gang 800×800 tải 40 tấn [Khung dương]

2,592,000

Tải báo giá nắp gang 800×800 tải 40 tấn mới nhất [Link Google Drive].
Kích thước chi tiết:
Khung: Khung dương 800×800
Cao: 60
Tải trọng: 40 tấn