Nắp gang 850×850 tải 12.5 tấn [Khung dương]

2,070,000

Tải báo giá nắp gang 850×850 tải 12.5 tấn mới nhất [Link Google Drive].

Kích thước chi tiết:

Khung: Khung dương 850×850

Nắp tròn D650

Cao: 60

Tải trọng: 12.5 tấn