Nắp hố ga gang 850×850 tải 25 tấn [Khung âm]

2,040,000

Tải báo giá nắp hố ga gang 850×850 tải 25 tấn mới nhất [Link Google Drive].

Kích thước chi tiết:

Khung: Khung âm 850×850

Nắp: Nắp tròn D650

Cao: 75

Tải trọng: 25 tấn