tổng hợp các sản phẩm nắp cống thông dụng bằng gang và composite, được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng. Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu, đầy đủ chứng chỉ