Nắp gang 850×850 tải 40 tấn [Khung dương]

2,880,000

Tải báo giá nắp gang 850×850 tải 40 tấn mới nhất [Link Google Drive].

Kích thước chi tiết:

Khung: Khung dương 850×850

Nắp tròn D650

Cao: 60

Tải trọng: 40 tấn