Song chắn rác gang hay còn gọi là nắp rãnh thoát nước được sản xuất bằng gang cầu với các kích thước phổ biến song chắn rác 1000×300, 1000×400, 1000×500, 960×530…