Nắp hố ga gang 900×900 tải 12.5 tấn [Khung âm]

2,124,000

Tải báo giá nắp hố ga gang 900×900 tải 12.5 tấn mới nhất [Link Google Drive].

Kích thước chi tiết:

Khung: Khung âm 900×900

Nắp: Nắp tròn D650

Cao: 75

Tải trọng: 12.5 tấn