Nắp gang 900×900 tải 25 tấn [Khung dương]

2,448,000

Tải báo giá nắp gang 900×900 tải 25 tấn mới nhất [Link Google Drive].

Kích thước chi tiết:

Khung: Khung dương 900×900

Nắp tròn D650

Cao: 60

Tải trọng: 25 tấn