Hiển thị tất cả 9 kết quả

New
-17%
Song Chắn Rác Gang 1000×300 Tải 12.5 Tấn
810,000 675,000

Song chắn rác gang 1000×300 tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
810,000 675,000
New
-17%
Song Chắn Rác Gang 1000×300 Tải 25 Tấn
954,000 795,000

Song chắn rác gang 1000×400 tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
954,000 795,000
New
-13%
Song Chắn Rác Gang 1000×400 Tải 12.5 Tấn
1,127,000 980,000

Song chắn rác gang 1000×400 tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
1,127,000 980,000
New
-13%
Song Chắn Rác Gang 1000×400 Tải 25 Tấn
1,400,000 1,220,000

Song chắn rác gang 1000×400 tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
1,400,000 1,220,000
New
-13%
Song Chắn Rác Gang 1000×500 Tải 12.5 Tấn
1,495,000 1,300,000

Song chắn rác gang 1000×500 tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
1,495,000 1,300,000
New
-13%
Song Chắn Rác Gang 1000×500 Tải 25 Tấn
1,759,500 1,530,000

Song chắn rác gang 1000×500 tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
1,759,500 1,530,000
New
-17%
Song Chắn Rác Gang 960×530 Tải 12.5 Tấn
1,800,000 1,500,000

Song chắn rác gang 960×530 tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
1,800,000 1,500,000
New
-17%
Song Chắn Rác Gang 960×530 Tải 25 Tấn
2,016,000 1,680,000

Song chắn rác gang 960×530 tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
2,016,000 1,680,000
New
-17%
Song Chắn Rác Gang 960×530 Tải 40 Tấn
2,388,000 1,990,000

Song chắn rác gang 960×530 tải trọng 40 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
2,388,000 1,990,000