Song chắn rác gang 960×530 tải 12.5 tấn

1,246,080

Tải báo giá song chắn rác gang 960×530 tải 12.5 tấn mới nhất [Link Google Drive].

Kích thước chi tiết:
Khung: 960×530

Nắp: 860×430

Cao: 50/60mm

Tải trọng: 12.5 tấn

Nguyên liêu: Gang cầu