Hiển thị tất cả 8 kết quả

New
-17%
Nắp hố ga gang 900×900 (khung âm) tải trọng 12.5 tấn
2,754,000 2,295,000
Nắp hố ga gang 900×900 tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp hố ga 900x900
nắp ga gang 900x900
       Mua Hàng
2,754,000 2,295,000
New
-9%
Nắp hố ga gang 900×900 (khung âm) tải trọng 25 tấn
2,717,000 2,470,000
Nắp hố ga gang 900×900 tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp hố ga gang 900x900
nắp ga gang 900x900
       Mua Hàng
2,717,000 2,470,000
New
-9%
Nắp hố ga gang 900×900 (khung âm) tải trọng 40 tấn
3,025,000 2,750,000
Nắp hố ga gang 900×900 tải trọng 40 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp hố ga 900 40 tấn
nắp ga 900 tải 40 tấn
       Mua Hàng
3,025,000 2,750,000
New
-20%
Nắp hố ga gang 900×900 (khung âm) tải trọng 7.5 tấn
2,750,000 2,200,000
Nắp hố ga gang 900×900 tải trọng 7.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp hố ga 900x900
nắp ga 900 75kn
       Mua Hàng
2,750,000 2,200,000
New
-14%
Nắp Hố Ga Gang 900×900 (Khung Dương) Tải 12.5 tấn
2,754,000 2,380,000

Nắp hố ga gang 900×900 (khung dương) tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
2,754,000 2,380,000
New
-16%
Nắp Hố Ga Gang 900×900 (Khung Dương) Tải 25 tấn
3,280,000 2,755,000
Nắp hố ga gang 900×900 (khung dương) tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
       Mua Hàng
3,280,000 2,755,000
New
-17%
Nắp Hố Ga Gang 900×900 (Khung Dương) Tải 40 tấn
4,200,000 3,500,000

Nắp hố ga gang 900×900 (khung dương) tải trọng 40 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
4,200,000 3,500,000
New
-20%
Nắp Hố Ga Gang 900×900 (Khung Dương) Tải 7.5 tấn
2,868,750 2,295,000

Nắp hố ga gang 900×900 (khung dương) tải trọng 7.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
2,868,750 2,295,000