Hiển thị tất cả 8 kết quả

New
-17%
Nắp Hố Ga 800×800 (Khung Dương) Tải 7.5 Tấn
2,568,000 2,140,000
Nắp hố ga gang 800×800 tải trọng 7,5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 800 75kn
nắp ga gang 800 75kn 2
       Mua Hàng
2,568,000 2,140,000
New
-17%
Nắp hố ga gang 800×800 (khung âm) tải trọng 12.5 tấn
2,496,000 2,080,000
 • Nắp hố ga gang 800×800 tải trọng 12.5 tấn
 • Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
 • Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
 • Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
 • Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp gang 800 125kn
nắp gang 800x800 tải trọng 12,5 tấn
       Mua Hàng
2,496,000 2,080,000
New
-17%
Nắp hố ga gang 800×800 (khung âm) tải trọng 25 tấn
2,676,000 2,230,000
 • Nắp hố ga gang 800×800 tải trọng 25 tấn
 • Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
 • Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
 • Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
 • Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp gang hố ga 800 tải 25 tấn
nắp gang 800 tải 25 tấn
       Mua Hàng
2,676,000 2,230,000
New
-13%
Nắp hố ga gang 800×800 (khung âm) tải trọng 40 tấn
2,875,000 2,500,000
 • Nắp hố ga gang 800×800 tải trọng 40 tấn
 • Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
 • Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
 • Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
 • Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp gang 800 400kn
nắp hố ga 800 400kn
       Mua Hàng
2,875,000 2,500,000
New
-10%
Nắp hố ga gang 800×800 (khung âm) tải trọng 7.5 tấn
2,160,000 1,935,000
 • Nắp hố ga gang 800×800 tải trọng 7,5 tấn
 • Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
 • Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
 • Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
 • Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp gang hố ga âm 800x800
nắp gang 800x800 tải 7.5 tấn
       Mua Hàng
2,160,000 1,935,000
New
-13%
Nắp Hố Ga Gang 800×800 (Khung Dương) Tải 12.5 Tấn
2,600,000 2,260,000
Nắp hố ga gang 800×800 tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 800 125kn
nắp ga gang 800 125kn 2
       Mua Hàng
2,600,000 2,260,000
New
-17%
Nắp Hố Ga Gang 800×800 (Khung Dương) Tải 25 tấn
2,928,000 2,440,000
Nắp hố ga gang 800×800 (khung dương) tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 800 250kn 2
nắp ga gang 800 250kn
       Mua Hàng
2,928,000 2,440,000
New
-15%
Nắp Hố Ga Gang 800×800 (Khung Dương) Tải 40 tấn
3,320,000 2,815,000
Nắp hố ga gang 800×800 (khung dương) tải trọng 40 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 800 400kn 2
nắp ga gang 800 400kn
       Mua Hàng
3,320,000 2,815,000