Nắp hố ga composite 850×850 tải 40 tấn [Khung âm]

2,100,000

Tải báo giá nắp hố ga composite 850×850 tải 40 tấn mới nhất [Link Google Drive].

Kích thước chi tiết:

Khung: Khung âm 850×850

Nắp tròn D650

Cao: 100

Tải trọng: 40 tấn