Nắp Gang 800×800 tải 25 tấn [Khung dương]

2,160,000

Tải báo giá nắp gang 800×800 tải 25 tấn mới nhất [Link Google Drive].

Kích thước chi tiết:

Khung: Khung dương 800×800

Nắp: Nắp tròn D600

Cao: 60

Tải trọng: 25 tấn