Nắp gang 800×800 tải 12.5 tấn [Khung dương]

1,785,600

Tải báo giá nắp gang 800×800 tải 12.5 tấn mới nhất [Link Google Drive].

Kích thước chi tiết:

Khung: Khung dương 800×800

Nắp: Nắp tròn D600

Cao: 60

Tải trọng: 12.5 tấn