Nắp gang 1000×1000 tải 12.5 tấn [Khung dương]

3,168,000

Tải báo giá nắp gang 1000×1000 tải 12.5 tấn mới nhất [Link Google Drive].

Kích thước chi tiết:

Khung: Khung dương 1000

Nắp tròn D800

Cao: 60

Tải trọng: 12.5 tấn