Nắp composite 850×850 tải 12.5 tấn [Khung dương]

1,820,000

Tải báo giá nắp composite 850×850 tải 12.5 tấn mới nhất [Link Google Drive].

Kích thước chi tiết:

Khung: Khung dương 850×850

Nắp tròn D650

Cao: 75

Tải trọng: 12.5 tấn