Hiển thị 1–12 của 68 kết quả

New
-17%
Nắp Hố Ga 800×800 (Khung Dương) Tải 7.5 Tấn
2,568,000 2,140,000
Nắp hố ga gang 800×800 tải trọng 7,5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658
nắp ga gang 800 75kn
nắp ga gang 800 75kn 2
       Mua Hàng
2,568,000 2,140,000
New
-17%
Nắp Hố Ga Composite 1000×1000 (Khung Âm) Tải 12.5 Tấn
2,967,000 2,472,500

Nắp hố ga composite 1000×1000 (khung âm) tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
2,967,000 2,472,500
New
-17%
Nắp Hố Ga Composite 1000×1000 (Khung Âm) Tải 25 Tấn
3,381,000 2,817,500

Nắp hố ga composite 1000×1000 (khung âm) tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658″

       Mua Hàng
3,381,000 2,817,500
New
-17%
Nắp Hố Ga Composite 1000×1000 (Khung Âm) Tải 40 Tấn
3,864,000 3,220,000

Nắp hố ga composite 1000×1000 (khung âm) tải trọng 40 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658″

       Mua Hàng
3,864,000 3,220,000
New
-17%
Nắp Hố Ga Composite 1000×1000 (Khung Âm) Tải 7.5 Tấn
2,760,000 2,300,000

Nắp hố ga composite 1000×1000 (khung âm) tải trọng 7.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
2,760,000 2,300,000
New
-17%
Nắp Hố Ga Composite 1000×1000 (Khung Dương) Tải 12.5 Tấn
2,967,000 2,472,500

Nắp hố ga composite 1000×1000 (khung dương) tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
2,967,000 2,472,500
New
-17%
Nắp Hố Ga Composite 1000×1000 (Khung Dương) Tải 25 Tấn
3,312,000 2,760,000

Nắp hố ga composite 1000×1000 (khung dương) tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
3,312,000 2,760,000
New
-17%
Nắp Hố Ga Composite 1000×1000 (Khung Dương) Tải 40 Tấn
3,657,000 3,047,500

Nắp hố ga composite 1000×1000 (khung dương) tải trọng 40 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
3,657,000 3,047,500
New
-17%
Nắp Hố Ga Composite 1000×1000 (Khung Dương) Tải 7.5 Tấn
2,829,000 2,357,500

Nắp hố ga composite 1000×1000 (khung dương) tải trọng 7.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
2,829,000 2,357,500
New
-17%
Nắp Hố Ga Composite 850×850 (Khung Âm) Tải 12.5 Tấn
2,244,000 1,870,000

Nắp hố ga composite 850×850 (khung âm) tải trọng 12.5 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658″

       Mua Hàng
2,244,000 1,870,000
New
-17%
Nắp Hố Ga Composite 850×850 (Khung Âm) Tải 25 Tấn
2,376,000 1,980,000

Nắp hố ga composite 850×850 (khung âm) tải trọng 25 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
2,376,000 1,980,000
New
-17%
Nắp Hố Ga Composite 850×850 (Khung Âm) Tải 40 Tấn
2,574,000 2,145,000

Nắp hố ga composite 850×850 (khung âm) tải trọng 40 tấn
Đơn vị sản xuất: Nắp Cống Kiến Hưng
Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm
Giá website là giá bán lẻ, chưa có VAT, phí vận chuyển
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 034 777 0658

       Mua Hàng
2,574,000 2,145,000